UMÓW WIZYTĘ
Slide

Umów zabieg

Zostaw swoje dane, oddzwońmy najszybciej, jak to będzie możliwe.

  Polityka prywatności

  Polityka prywatności

  Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej „RODO”.

  1. Administratorem danych osobowych jest Karolina Kumańska prowadząca działalność pod nazwą Mikropigmentacja Karolina Kumańska z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Urocza 32 Lu.1 30-602 Kraków, zwana dalej Administratorem.

  2. Dane kontaktowe w razie pytań, wątpliwości i kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych: kumanska.szkolenia@gmail.com

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz przez wskazany przewidywany czas:

  – realizacji umowy usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przez okres konieczny do zawarcia i realizacji umowy

  – udzielanie świadczeń w zakresie realizacji usług kosmetologii oraz medycyny estetycznej, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej – na podstawie art. art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

  – wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

  – na podstawie zgody na przekazywanie informacji marketingowych dotyczących usług oferowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a oraz lit. f RODO – do czasu wycofania zgody

  4. Dostęp do Pani / Pana danych osobowych będzie przysługiwał:

  – pracownikom upoważnionym do przetwarzania na podstawie pisemnego upoważnienia

  – procesorom, czyli podmiotom, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym:

  a) dostawcom usług finansowo księgowych związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

  b) dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

  c) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych)

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

  – dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, – wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

  – przenoszenia danych,

  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  – wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

  Polityka cookies

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Mikropigmentacja Karolina Kumańska z siedzibą pod adresem ul. Urocza 32, 30-602 Kraków.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


  Źródło: wszystkoociasteczkach.pl